BIGtruck Opleidingsspecial


“Haal je uren, dan ben je op tijd”

Rijschoolhouder Pieter Roordink biedt een compleet pakket opleidingen en Code 95 trainingen. Hij is een van de weinigen in ons land die een baantraining aan kan bieden. Op die baan kunnen chauffeurs remproeven doen en voelen wat er gebeurt wanneer hun truck in een slip raakt. De training is het perfecte voorbeeld van wat Code 95 aan meerwaarde kan hebben.

“Waar het ons om gaat, is dat chauffeurs dit een nuttige training willen. Ze moeten ervoor open staan. Wij op onze beurt zorgen voor instructeurs die houden van hun vak en die graag chauffeurs helpen om zichzelf te verbeteren en die snappen dat ze daarmee de verkeersveiligheid een dienst bewijzen”, aldus Roordink. Hij zegt dat de deadline van 10 september waarschijnlijk een probleem kan worden voor eigen rijders en kleinere bedrijven. “Voor hen is het vaak moeilijker om een dag uit te plannen voor een Code 95 sessie van zeven uur.” Roordink legt uit dat hij met zijn klanten een rooster bijhoudt waarop jaarlijks elke chauffeur zeven uur wordt ingepland voor Code 95. “Dat betekent dat de meeste van onze klanten voor het eind van 2020 al hun uren al geregistreerd hadden. Niets meer aan de hand dus. Het is net als met alles in het leven een kwestie van plannen”, zegt hij met een glimlach.

Maatwerk

Het valt Roordink ook op dat er een groot aantal verschillende cursussen wordt aangeboden. “Dat moet ook, want er zijn nogal wat verschillende vormen van wegvervoer die alle vragen om een gespecialiseerde chauffeur. Het heeft natuurlijk weinig zin om een chauffeur die met een tank- of bulktrailer rijdt, een hele dag te instrueren over ladingzekering.” Roordink geeft het voorbeeld van een grote klant van hem die auto’s transporteert. “Dat is echt een heel gespecialiseerde klus. Het gaat met name over regelgeving en controles in opdracht van de grote automerken. Hiervoor hebben wij een cursus die de chauffeurs van dit bedrijf scherp houdt, waardoor de veiligheid van hun werk verbetert.”

Plan wat past

Omdat er nog tal van bedrijven zijn wiens chauffeur nog onvoldoende trainingen op hun rijbewijs hebben, met als gevolg dat hun rijbewijs ongeldig wordt, zegt Roordink: “Plan niet wanneer je Code 95 kunt doen, maar plan de cursus die bij jullie werk past. Dàn heeft het zin. Wij doen nooit mee met bedrijven die een x-aantal cursussen willen inkopen en zo goedkoop en snel klaar denken te zijn. Het gaat er echt om dat je je chauffeurs iets zinvols bijbrengt. Wij bekijken doorlopend met onze klanten hoe we ons aanbod daarop kunnen aanpassen.”

Volgens Roordink is de komende datum van 10 september geen grens voor zijn bedrijf. “Daarna begint meteen weer een nieuwe cyclus, dus we plannen op dezelfde manier met onze klanten als de afgelopen vijf jaar.

Marc Leeuw: Drukke tijden

Rijschoolhouder Marc Leeuw zegt dat het in de wereld van de rij-opleidingen veel drukker is dan anders. “Dat komt natuurlijk door corona en doordat veel chauffeurs nog achter lopen met het behalen van Code 95.”

Daarover is Leeuw wel enigszins verbaasd. “Ze wisten het toch lang genoeg, maar nu de datum vast staat moet er op het laatst nog van alles geregeld worden. We doen wat we kunnen, maar met name waar het praktijkuren betreft, ervaren we flinke druk op onze planning.” Leeuw zegt dat het helpt wanneer chauffeur met hun eigen auto naar de praktijktraining komen. “Daar heb je het meeste aan. Het is je eigen auto waar je aan gewend bent. Dat geeft het meeste vertrouwen wanneer je na de cursus weer de weg op gaat.”

Marc Leeuw zegt dat ook de basisopleiding voor chauffeur flink onder druk staat. “Dat is het gevolg van corona. We hebben lang niks kunnen doen en nu moeten we veel inhalen. Daardoor is het hier nu veel drukker.” Volgens Leeuw hebben veel klanten, met name de grotere bedrijven, hun Code 95 zaken op orde. “Maar mijn boodschap aan alle transporteurs is toch: “Regel dit zodanig, dat je elk jaar elke chauffeur een keer inplant. Ga niet op het laatste moment rondshoppen, want daar heeft in feite niemand wat aan. Code 95 is een middel om chauffeurs beter te maken, dat is een winstpunt voor iedereen, inclusief de verkeersveiligheid.” Leeuw verwacht dat zijn bedrijf een drukke zomer te wachten staat.

Van Buuren: Voorlopig nog capaciteit

Van Buuren Opleidingen uit Ermelo ervaart natuurlijk ook bijzondere tijden vanwege de pandemie en de regelgeving rond Code 95. “De opstart verloopt nu minder snel dan vorig jaar, omdat er gefaseerd versoepeld wordt.” Het inlopen van achterstanden is waar Van Buuren zich nu op richt. “We hebben een groot aanbod aan Code 95 cursussen. We bevinden ons daarbij in de situatie dat we daarin flink vooruit moeten plannen. De eerstkomende weken zitten we al vol, maar er is daarna zeker nog plek. We kunnen chauffeurs dus zeker de mogelijkheid bieden om nog uren te maken voor de Code 95 op hun rijbewijs”, zegt Kris Wijnen van Van Buuren.

Afstanden afleggen

Hij legt uit dat het grote aanbod aan cursussen dat zijn bedrijf biedt, ertoe heeft geleid dat chauffeurs bereid zijn om flinke afstanden te overbruggen om maar hun Code 95 te halen. “Lokale opleiders zitten vaak al vol. Dit komt doordat zowel grote als kleine transportbedrijven lang hebben gewacht met het volgen van Code 95 uren, in de veronderstelling dat er vanwege corona toch wel weer uitstel zou komen. Mensen denken vaak op de korte termijn. Dat is nu eenmaal onze aard, maar dat houdt in dit geval wel een risico in nu.” Wijnen legt uit dat hij niet alleen standaard cursussen wil bieden, maar ook opleidingen op maat. “Daarom hebben we een groot aanbod en moderniseren we dit zodra de mogelijkheid zich voor doet. We zijn nu een jaar of tien met Code 95 bezig en in die tijd is er al veel veranderd. Daar spelen we op in met nieuw lesmateriaal en met nieuwe trucks. Wat we overigens nu wel zien is dat vanwege de drukte veel praktijklessen op eigen voertuigen worden gevolgd. Daardoor kunnen we nog meer chauffeurs bedienen. De eerstkomende zaterdagen zitten hier flink volgepland”, aldus Wijnen, die zegt dat er na 10 september gewoon een nieuwe cyclus start. “Dat doen we met de bedrijven die gewoon consequent hun chauffeurs inplannen. Dat is ook de groep die nu geen problemen heeft.”

Hoekstra Opleidingen

Ook Paul Frijn van Hoekstra Opleidingen uit Alkmaar erkent dat er nog ‘een stuwmeer’ aan niet gevolgde Code 95 uren is. “Het is van groot belang om zeker te stellen dat je voor 10 september ‘bij’ bent met je uren. We maken ons zorgen”, zegt Frijn, “omdat we nog wel de nodige theoriecursussen kunnen invullen, maar Code 95 praktijktrainingen zijn lastiger in te plannen, want je hebt er trucks bij nodig en ter zake kundige instructeurs.” Hij vervolgt: “Iedereen heeft zitten wachten op dat uitstel. Maar de kans dat dat nu weer gebeurt is niet realistisch.” Volgens Frijn is het ook bij Hoekstra Opleidingen zo dat de grote klanten van het bedrijf de Code 95 uren van hun chauffeurs prima op orde hebben. “Die plannen consequent elk jaar die zeven uren in. Voor hen is er niets aan de hand. Sterker, de meesten waren al eind 2020 klaar.”

Uitstel

Vanwege de nu ontstane situatie zegt Frijn dat een uitstel van bijvoorbeeld een jaar handig zou zijn voor iedereen. “Misschien is dit ook het moment dat je dan de tijdspanne waarin je de uren moet volgen gelijktrekt met die van buschauffeurs. Tal van buschauffeurs rijden namelijk ook deels op een vrachtwagen en voor buschauffeurs die alleen maar bus rijden, zijn er nog geen aparte cursussen.” Volgens Frijn is de bekendheid van Code 95 bij veel bedrijven nog onder de maat en moet dit snel beter. “Het is een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. Een aantal bedrijven snapt dat, maar veel vaak kleinere bedrijven nog niet.”

SBVO

Om te komen tot een zo soepel mogelijk cursusrooster en omdat veel klanten van Hoekstra Opleidingen landelijk opereren, bestaat er een samenwerking tussen diverse rijscholen, SBVO geheten. “Chauffeurs kunnen dan Code 95 volgen in hun eigen regio waar ze gestationeerd zijn. Dat betekent voor ons dat we overal in het land zowel rij-, veiligheids-, als Code 95-opleidingen moeten kunnen verzorgen. De tijd dat instructeurs door het hele land reden, is voorbij. We willen juist daar zijn, waar onze klanten zich bevinden. Door met elkaar samen te werken lukt dat veel beter.” Frijn zegt dat Hoekstra hier nu tien partners in heeft, het streefgetal is veertien. Buiten het gemak van het trainen in de juiste regio hebben deze partners gezamenlijk een bedrijvenportaal ontwikkeld waarin de HR-manager of verantwoordelijke binnen een bedrijf snel en overzichtelijk alle scholing kan zien, volgen en reserveren (landelijk) dit geldt zowel voor Code 95, als voor veiligheid en rijopleidingen.

Geldigheid Code 95

De einddatum op uw rijbewijs van uw Code 95 ligt

  • tussen 1 februari t/m 31 mei 2020: uw Code 95 is geldig t/m 30 juni 2021.
  • tussen 1 juni t/m 31 augustus 2020: uw Code 95 nog 13 maanden geldig vanaf de einddatum op uw rijbewijs.
  • tussen 1 september 2020 t/m 30 juni 2021: uw Code 95 is nog 10 maanden geldig vanaf de einddatum op uw rijbewijs.
  • na 1 juli 2021: een groot aantal beroepschauffeurs heeft een rijbewijs/Code 95 met een verloopdatum op 10 september 2021.

Haal je uren

Er is een groot aantal chauffeurs dat een rijbewijs/Code 95 heeft met een verloopdatum op 10 september 2021. Daarom verkent het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de haalbaarheid van een aanvullende verlenging van de rijbewijzen/Code 95 met een verloopdatum na 1 juli 2021. Zodra er meer informatie bekend is melden wij dat.

Tim de Jong