Editie 08 | 2021


Voorwoord BIGtruck

Als opmaat voor autonome techniek, zien we dat truckfabrikanten in hoog tempo het aanbod van assistentiesystemen uitbreiden en verfijnen. Het komt erop neer dat een moderne truck zijn chauffeurs steeds meer werk uit handen neemt. Echter zulke systemen vergen intensieve uitleg aan de betreffende chauffeur(s) wil de ondernemer het optimum uit zijn duur betaalde nieuwe truck halen.

Het gaat nog lang niet goed met het optimaal benutten van assistentiesystemen. Uit een recent Duits onderzoek blijkt dat het aantal kop-staart botsingen in Duitse files nog steeds toeneemt, ja zelfs bijna is verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden ondanks de aanwezigheid van noodremsystemen in moderne trucks. In Duitsland gaat het dit jaar tot nu toe om 51 botsingen waarbij in 48 gevallen de chauffeur om kwam. Naast onjuist gebruik of instelling van hulpsystemen, speelt ongeoorloofd gebruik van de smartphone ook een rol.

Vrijwel alle truck-importeurs in ons land bieden een ‘aflevertraining’ aan aan hun klanten. Daarmee maken ze de chauffeur in een dag tijd helemaal vertrouwd met de fijne kneepjes die de ingenieurs in hun trucks hebben aangebracht. De chauffeur kan uren bijschrijven voor zijn verplichte nascholing. Bij de laatste Code 95 training die ik meemaakte, wisten meerdere chauffeurs niet het verschil tussen ABS en ASR. Het werd allemaal geduldig uitgelegd, maar wie er zo in staat, bevindt zich nog mijlenver van het juist instellen van een (adaptieve) cruise-control. Wordt er dan ook nog eens gerommeld met de smartphone dan kan er in een onderdeel van een seconde een rampzalige situatie ontstaan. Dat mag nooit gebeuren!

Een ander puntje is dat chauffeurs de systemen wel kennen, maar ze uit zetten. In sommige gevallen kunnen we daar zeker begrip voor opbrengen. Maar het Duitse rapport en onze ervaringen met praktijktrainingen in het kader van Code 95 bewijzen dat wanneer je je vak serieus neemt je de telefoon laat liggen en heel goed moet weten wat je doet wanneer je systemen uit zet. Ook vanuit verzekeringsoogpunt.

Keep on truckin!

Team BIGtruck