Voorwoord BIGtruck nummer 9 - 2020

Voorwoord BIGtruck nummer 9 - 2020

We moeten het nog even uitzingen

Nu de klok is verzet zijn we wat corona betreft weer grotendeels in dezelfde situatie terecht gekomen als afgelopen maart. Daarbij is het een geluk dat er veel minder doden te betreuren vallen en dat de ziekenhuizen het nog redelijk aan kunnen.

Maar iedereen ziet wel dat het op de weg nog veel drukker is dan in maart en april. Hier en daar staan zelfs een paar files. Net als jullie zelf en jullie werkgevers, doen we ons best om ons werk zo goed mogelijk te doen.

Daarbij zien we dat we ons in steeds meer belangstelling mogen verheugen uit diverse hoeken. De vraag is daarom om niet alleen op BIGtruck.nl te kijken, maar om ook onze websites Trailertotaal, en Transportenmilieu te volgen.

Vaak horen we om ons heen dat we weer graag alles bij het oude willen. Maar de kans is heel klein dat dat gaat gebeuren. Tal van sectoren om ons heen, waar jullie voor rijden, hebben het zeer zwaar. Bedrijven vallen om of zijn op z’n minst in moeilijkheden. Dat betekent voor het wegvervoer dat klanten gaan verdwijnen en dat de spoeling domweg dunner wordt. BIGtruck probeert de stemming erin te houden en zal zich de komende tijd nog nadrukkelijker op chauffeurs richten. We hopen je de komende tijd van harte welkom te heten!

’Keep on Truckin’ juist als het moeilijk wordt,

Team BIGtruck