INTERVIEW

INTERVIEW

Inspectie geeft uitleg over Mobility Package

Het is een heel pakket regels het Europese Mobiliteitspakket. BIGtruck voerde een gesprek met de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT). De podcast hiervan, dus de gesproken tekst van dit verhaal, vind je op onze website. Hieruit blijkt dat het implementeren en het handhaven van nieuwe regels nog wel wat voeten in de aarde heeft.

In korte tijd introduceert Europa twee nieuwe tachografen. De eerste was de Smart Tacho die sinds 15 juni 2019 wordt ingebouwd. Maar de volgende variant is al ingepland. Die wordt vanaf 2023 ingebouwd in nieuwe trucks. Vergeleken met eerdere digitale tachografen is er een belangrijk verschil in de regelgeving, dat voor de nodige misverstanden kan zorgen. Dat is de verplichting om bestaande voertuigen achteraf om te bouwen naar de Smart Tacho. Dus alle trucks die nu al met een digitaal apparaat rondrijden, moeten terug naar de werkplaats om een Smart Tacho ingebouwd te krijgen. Op 1 januari 2025 moet deze klus afgerond zijn met betrekking tot de huidige analoge en digitale tachografen, in heel Europa dus. Voor de huidige generatie slimme tachograaf geldt die verplichting vanaf 20 augustus 2025. In principe geldt dit ook voor historische voertuigen, voor zover die ingezet worden in beroepsgoederenvervoer. Worden oude historische voertuigen alleen ingezet voor optochten en toeristische rondjes of voor kampeerdoeleinden, dan moet er een historisch statuut aan boord zijn. Dat verklaart waar het voertuig voor bedoeld is.

“We gaan er in de toekomst steeds meer naartoe dat we op afstand bedrijfscontroles gaan verrichten.”

Vraagtekens over 2 tacho’s

Rij- en rusttijden zijn al jaren hetzelfde, de registratietechniek komt in stroomversnelling maar is nog niet snel genoeg vertellen de ILT-inspecteurs aan BIGtruck. “De volgende Smart Tacho komt al zo snel doordat er nieuwe registratietechniek beschikbaar komt.” De inspecteurs doelen op de mogelijkheid om plaats te bepalen en grensovergangen te registreren. Daarmee willen inspectiediensten de cabotagewetgeving handhaven. Afschaffen wil Europa niet, om buitenlandse trucks de gelegenheid te geven om zo effectief mogelijk beladen ritten in te plannen. Vandaar de kort op elkaar volgende nieuwe digitale tachografen.

De inspecteurs zijn er duidelijk over hoe ze met de dagelijkse praktijk om gaan: “Als we ergens een onregelmatigheid zien, dan gaan we heus niet meteen optreden. We zorgen dat we de situatie kennen, zodat we het juiste perspectief hebben. Constateren we echter opzet, in de zin van misleiding of zelfs fraude, dan treden we meteen op.”

Verkorte weekendrust

Rij- en rusttijden zijn eigenlijk nooit gewijzigd. Die dateren al van de werkboekjes. Het Mobiliteitspakket over de rij- en rusttijden verandert niet zo heel veel”, zegt ILT-inspecteur Hans Drijer. “Het belangrijkste verschil is dat het wordt toegestaan om bij internationaal vervoer je weekendrust twee keer tot 24 uur te verkorten. Maar de week erop moet je die meteen weer compenseren. Dus dan compensatie en 45 uur weekendrust.”

Terug naar huis

Een element van het Mobiliteitspakket dat velen opviel, is de verplichting voor de werkgever om het werk van de chauffeurs dusdanig te plannen dat zij, als ze dat willen, naar huis terug kunnen keren. “Een chauffeur mag zijn eigen plek kiezen om zijn wekelijkse rust te houden.” Er is nog wel een aantal onduidelijkheden, zo staat bijvoorbeeld nog niet vast wat er onder basisplaats wordt verstaan. De inspecteurs van de ILT voegen toe dat de lidstaten wel verplicht zijn om te zorgen voor voldoende, veilige bewaakte parkeerplaatsen. Een kwestie waar we als BIGtruck nog op terug zullen komen.

Planning moet meewerken

Inspecteurs Hans Drijer en Jeffrey Geesdorp hebben nog een toevoeging: behalve dat de overheid voor voldoende bewaakte parkings met voldoende voorzieningen moet zorgen, zijn planners verplicht rekening te houden met de thuislocatie van hun chauffeurs. “In iedere vier weken werken, moeten chauffeurs wel naar huis kunnen. En andersom moeten ze ook weer op hun werk kunnen komen.” Eenmaal op de vrachtwagen, zijn ze verplicht om de reis (niet zijnde woon-werkverkeer) naar de werkplek toe ook in te voeren in de digitale tachograaf. “Dat wordt nog weleens vergeten.”

Hoe controleren

Maar hoe kan de inspectie controleren of iemand daadwerkelijk thuis zijn weekend doorbrengt, of in elk geval op een plaats waar hij dat graag doet? Volgens de ILT hebben de afzonderlijke landen hier een taak. “De lidstaten zelf kunnen via landelijke inspecties beter beoordelen of chauffeurs inderdaad hun weekend doorbrengen op een locatie van voorkeur, zoals thuis.”

Bij de controle van de inspectie wordt o.a. gekeken of de planning van het bedrijf op orde is. Er wordt niet gekeken naar waar de chauffeur zijn wekelijkse rust doorbrengt. De chauffeur is vrij om zelf een plek voor de wekelijkse rust te kiezen. Op internationaal vlak moet nog uitspraak worden gedaan of de controles op de planning van bedrijven langs de weg kunnen plaatsvinden of dat betreffende lidstaten dit doen d.m.v. een bedrijfsonderzoek.

“Bij een controle op de normale, wekelijkse rust bezoeken we soms op vrijdag en zaterdag een parking en dan op zondagavond of maandagochtend weer. Vervolgens kijken we of er chauffeurs zich op of rond de auto ophouden en gaan we daarmee in gesprek. We gaan in elk geval niet op deuren kloppen van trucks waarvan de gordijntjes dicht zitten.”

Op afstand uitlezen

Een grote doorbraak leek het te worden: met behulp van de nieuwe Smart Tacho zou de inspectie voorbijrijdende trucks kunnen inspecteren. De techniek zou zo ver zijn, dat meteen kan worden gezien of er iets mis is met een tachograaf. “Momenteel kunnen wij al technische data van de slimme tachograaf zien. Dat geldt dus ook voor het actuele kaartgebruik. In een later stadium, dus in principe vanaf 2023, kunnen we zien of de maximale rijtijden (ononderbroken, dagelijkse, wekelijkse en 2-wekelijkse) nog kloppen.” In augustus 2024 geldt de wettelijke verplichting voor inspecties om tachografen op afstand te kunnen uitlezen.

Bedrijfscontrole

Hans en Jeffrey benadrukken dat er steeds meer controles bij bedrijven worden uitgevoerd. “Vaak weten chauffeurs de uitkomsten van een bedrijfscontrole niet, maar dat is wel heel belangrijk. Bij zo’n controle worden ook de rij- en rusttijden van de chauffeurs zelf bekeken. Normaliter kondigen we zo’n controle aan, maar soms ook niet. Het is voor ons een effectief middel om een duidelijk beeld te krijgen van de gang van zaken binnen een bedrijf.” Hans: “We gaan er in de toekomst steeds meer naartoe dat we op afstand bedrijfscontroles gaan verrichten. Dit betekent dat bedrijven hun data naar ons moeten opsturen en daaruit leiden we af of zaken wel of niet goed gaan. We willen ook dat chauffeurs dit weten, omdat in de toekomst het vrijwel zeker is dat de chauffeurs zelf een boete kunnen krijgen als er is gemanipuleerd.”

Na de Smart Tacho

Jeffrey vertelt dat de ILT is betrokken bij studies over handhaving in de toekomst. “Dan kan het weleens zijn dat de tachograaf en de bestuurderskaart en aanverwante kaarten, gaan verdwijnen.” In opdracht van de Europese Commissie wordt een studie uitgevoerd naar de opvolger van de tachograaf, waarbij wordt gekeken naar huidige en toekomstige technologieën zoals controle middels een app en dataopslag in de cloud. Wat wordt het? Gewoon een app? Geen chauffeurskaart meer? De heren inspecteurs zijn het erover eens dat de tachograaf in zijn huidige vorm eigenlijk achterhaald is.

Dit item is gemaakt naar aanleiding van de BIGtruck Podcast met Hans Dreijer en Jeffrey Geesdorp van het ILT. Je kunt de volledige podcast beluisteren in je favoriete Podcast App zoals Spotify, maar ook via deze Youtube video!

Tim de Jong

DEEL DIT ARTIKEL: