REPORTAGE

REPORTAGE

Nederlandse proef met Super EcoCombi

Een modulair transportsysteem dat 40% minder ruimte op de weg inneemt en maar liefst 27% minder CO2-uitstoot, bestaat dat? Jazeker, dat heet een Super EcoCombi. Een concept dat in Scandinavië en Spanje al getest wordt. De volgende stap is dat ook in Nederland deze 32 meter lange combinaties de weg op gaan. Met meer laadvermogen en beduidend lagere aslasten lijkt dit dé transport oplossing voor een duurzame toekomst.

Europa zucht onder de toenemende welvaart en het transport van goederen wat daar bij hoort. Wegtransport is en blijft de meest efficiënte en flexibele oplossing, ook in de toekomst. En natuurlijk kan het spoor of de binnenvaart een deel voor zijn rekening nemen, maar daar is de capaciteit beperkt. Bovendien is de verwachting dat de spoorwegen steeds meer passagiers te verwerken krijgen vanuit de luchtvaart over relatief korte afstanden. Dat betekent dat we slimmer met het wegtransport en de capaciteit van de wegen om moeten gaan.

EcoCombi

Twintig jaar geleden werd er in Nederland al begonnen met de eerste EcoCombi of LZV proeven. Inmiddels zijn die 25,25 meter lange combinaties in grote delen van Europa een bekend concept. Helaas zitten de verschillende landen nog niet op één lijn voor wat betreft de gewichten maar inmiddels is er een start gemaakt met het grensoverschrijdende verkeer met deze combinaties. Ritten tussen Nederland, België, Duitsland en Scandinavië kunnen onder voorwaarden al worden uitgevoerd, al mag officieel de grens nog niet overgestoken worden. In de praktijk zijn er echter geen problemen aan de grenzen. De totaalgewichten lopen uiteen tussen de 60 ton en 40 ton, waarbij dat laatste eigenlijk maar weinig bijdraagt aan een grootscheepse inzet. De, met name Duitse vrees voor de infrastructuur is ongegrond, aangezien de aslasten van een EcoCombi altijd lager zijn dan die van een reguliere combinatie. Met zestig ton is de 25,25 meter lange EcoCombi een heel mooi alternatief waarbij met name het milieu de grote winnaar is. Voor de goede orde, alleen in Nederland rijden op dit moment al 2.100 EcoCombi’s in met name het binnenlandse transport. Deze combinaties besparen op jaarbasis alleen al in Nederland ruim een kwart miljoen ritten. Dat heeft niet alleen gunstige gevolgen voor het milieu, maar ook voor de congestie. Minder trucks op de weg betekent tevens minder veiligheids risico’s. Dit effect wordt nog versterkt doordat er aanvullende veiligheidseisen zijn en hoger opgeleide chauffeurs.

Super EcoCombi

De Super EcoCombi is de volgende stap naar nog duurzamer wegtransport. Een normale EcoCombi neemt anderhalf keer zo veel goederen mee als een standaard oplegger. De Super EcoCombi neemt op zijn beurt zelfs twee keer zoveel mee. Op het gebied van CO2, bespaart de Super EcoCombi 27% meer. Groot bijkomend voordeel is dat de Super EcoCombi 40% minder ruimte in neemt op de weg, en dat scheelt files! Verder is het eenvoudiger om ook andere modaliteiten in te zetten doordat er met twee standaard opleggers gewerkt wordt. Bij een Super EcoCombi wordt er gebruik gemaakt van een standaard trekker met een versterkte oplegger met een vangmuil koppeling. Daar wordt een dolly aangekoppeld met daarop een tweede, standaard 13.60 meter lange oplegger. Hierdoor ontstaat er een combinatie met een totale lengte van 32 meter. In Zweden, Finland en in Spanje rijden deze combinaties al in een proef. Nederland is het volgende land waar proeven van start gaan. Het totaalgewicht is voorlopig bepaald op 72 ton, verdeeld over elf assen. Dat betekent een gemiddelde aslast van slechts 6,5 ton. Ter vergelijking, bij een reguliere 40 tons trekker met oplegger op vijf assen is dat 8 ton. Een groot voordeel van de Super EcoCombi is verder dat er een trekker minder nodig is. Dat is al snel 7,5 ton minder gewicht op de weg. Daarbij komen uiteraard de voordelen van minder brandstof, uitstoot en minder personeelskosten.

Op het gebied van CO2, bespaart de Super EcoCombi 27% meer.

Voorbeeld CO2-besparing

Voor een vergelijking gaan we uit van een hoeveelheid van 600 kubieke meter te vervoeren goederen met een gewicht van 150 kilo per kuub. Volumineuze lading dus, denk aan koelkasten, chips of toiletpapier. Als we die hoeveelheid met standaard opleggers vervoeren dan zijn daar zes van nodig, met evenveel trekkers. Doen we dat met EcoCombi’s dan zijn daar maar vier van nodig. Dat scheelt 15% aan CO2-emissies. Bovendien nemen die vier combinaties geen 500 meter maar slechts 368 meter wegdek in beslag. Als we Super EcoCombi’s inzetten dan volstaan drie combinaties. Dat is ten opzichte van de standaard trailers een CO2-besparing van 27%. Als we dan kijken naar de plaats op de weg dan hebben deze drie combinaties slechts 296 meter wegdek nodig. Dat scheelt dus ook meteen in de file’s, vooral als er met venstertijden wordt gewerkt. Overigens is er op een hele eenvoudige manier nog veel meer CO2-besparing mogelijk door gebruik te maken van Bio LNG of HVO.

Aanvullende eisen

De testen zullen uitwijzen of de combinaties inzetbaar zijn op het Nederlandse snelwegennet. En natuurlijk worden er aparte eisen gesteld aan de parkeerplaatsen. Zoals er nu speciale plekken zijn voor exceptioneel transport zo kan dat ook voor de Super EcoCombi gaan gelden. Verder moeten de eisen nog gedefinieerd worden naar aanleiding van de testperiode. Te denken valt aan een vermogens eis die in lijn is met wat nu al geldt. De standaard ligt in Europa nu op 7,4 kW (10 pk) per ton, en dat zou voor 72 ton betekenen dat er minimaal 533 kW (725 pk) ingezet zou moeten worden. Dat is geen probleem, want dergelijke vermogens zijn bij twee merken al gewoon leverbaar in Europa. Verder zullen er aanvullende veiligheidssystemen verplicht worden gesteld en worden er extra eisen gesteld aan de vaardigheden van de chauffeur. Denk daarbij aan het Nederlandse LZV certificaat en de eis van minimaal vijf jaar ervaring.

Europawijde inzet

Voor zover de testen in de Scandinavische landen en in Spanje uitwijzen is de Super EcoCombi een serieus alternatief voor een Europawijde inzet. Daarbij moet uiteraard gedacht worden aan speciaal aangewezen transitroutes. De inzet van dergelijke combinaties scheelt enorm veel uitstoot, brandstof en drukte op de weg. Te denken valt zelfs aan tijdsloten, waardoor deze lange combinaties vooral in de nachtelijke uren ingezet worden. Daarmee vormt de inzet een nog beter middel tegen verkeerscongestie, want wat overdag niet rijdt staat ook niet in de file. Toch is het nog een lange weg te gaan voordat de 32 meter lange combinaties door heel Europa mogen rijden. Eerst zou een land als Duitsland de 25,25 meter lange EcoCombi moeten toestaan met 60 ton. Daarmee kunnen al enorme stappen gemaakt worden qua duurzaamheid. En de sleutel ligt voorlopig in Duitsland, want dat is een transitoland bij uitstek. In mindere mate geldt dat ook voor Frankrijk waar zelfs de 25,25 meter lange EcoCombi nog niet wordt toegestaan. Hier ligt dan ook een mooie rol voor Europa. Overigens is de ACEA, de organisatie van truckproducenten een voorstander van langere, en meer efficiënte combinaties.

Nederlandse test

De test in Nederland begint dit jaar en gaat twee jaar duren op een aantal speciale routes tussen Rotterdam en Venlo bijvoorbeeld, tussen Amsterdam en Maastricht en tussen Breda en Groningen. Deelnemers aan de Nederlandse Super EcoCombi test zijn Cornelissen Groep, DAF, DHL, DPD, Ewals Cargo Care, Getru, Jan de Rijk, Koeltrans BV, Peter Appel, Post Kogeko, Scania, Simon Loos, TLN, TNO, TRTA, Vos Logistics, Van der Wal, Westerman en de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Milieu en Infrastructuur.

Bekijk de video

Iep van der Meer

DEEL DIT ARTIKEL: