Voorwoord BIGtruck nummer 5 - 2020

Voorwoord BIGtruck nummer 5 - 2020

Blijft alles bij het oude?

Deze editie van BIGtruck komt uit nadat het Outbreak Management Team tal van regelingen heeft versoepeld. Veel vrachtwagens rijden nog steeds door ons land, ook sinds de intelligente lockdown die op 15 maart begon.

Intussen is het overal al drukker, maar de vraag rijst of alles wel weer het oude wordt. Reken er maar niet op. We staan abrupt voor een grote reeks veranderingen, waarvan je de contouren al goed kunt zien. Het besef dringt door dat tal van autoritten en tripjes naar kantoor niet altijd echt nodig zijn. Dat zal leiden tot minder verkeer en daarmee een betere doorstroming van het vrachtverkeer. Er is ook een ‘tegenbeweging’. Daarbij nemen forenzen juist meer de auto, omdat ze bang zijn om in het openbaar vervoer alsnog besmet te worden. Dat leidt juist tot meer files. Of het zo zal uitpakken, moet nog blijken.

Tegelijk zullen transportbedrijven nog efficiënter worden. Ontwikkelingen als slimmere software om de beladingsgraad te vergroten, apps waarmee planning en chauffeurs razendsnel op gewijzigde situaties kunnen inspelen, komen gewoon op de markt, of er nu een pandemie is of niet. Dit geldt ook voor de opkomst van alternatieve brandstoffen.

Qua verkeer kun je erop rekenen dat de pandemie de neiging van het splitsen van wegvervoertypen versnelt. Zie je nu nog regelmatig een grote aanhangwagencombi of trailer de Amsterdamse binnenstad inrijden, in de toekomst zal er vaker overgeladen moeten worden aan de rand van de stad op kleinere, elektrische voertuigen die de stad in rijden. In binnensteden zal de (vracht)auto niet helemaal geweerd kunnen worden, denk aan de supermarkten daar, ten faveure van de fiets en van voetgangers, die eigen plekken op de weg krijgen, zoals we in Italië al zien. Maar voor die combi of trailer is er straks hoogstwaarschijnlijk minder vanzelfsprekend ruimte.

Sociale kwesties Het huishoudboekje van de staat gaat op de schop. Belastingen zullen anders worden opgelegd. Een ander gevolg is dat lonen voorlopig niet zullen stijgen, met alle gevolgen van dien voor de CAO in het wegvervoer. Die is er nog niet, maar hoe zal het daarmee verder gaan? Getuige de situatie mag je blij zijn dat je niet tot de slachtoffers van de crisis behoort, en nog aan het werk bent. Entertainment en horeca zijn branches die de grootste klappen krijgen.

De belastingen op vervoer en verplaatsing zullen hoogstwaarschijnlijk gaan stijgen. Het inzicht komt, dat transport echt een noodzaak moet zijn en wie verder wil, moet flink de portemonnee trekken. De luchtvaart zal hier flink door geraakt worden. Mooie blauwe luchten OK, vliegtuigen vliegen alleen wanneer het echt niet anders kan. Indirect zal dit ook gevolgen krijgen voor het wegvervoer. Welke, dat weten we nog niet, ook niet bij luchtvracht.

De wereld is aan een herschikking bezig, maar de meeste vrachtwagens rijden nog. Houd dit beeld vast wanneer je twijfelt over je eigen toekomst, hoe leuk de complimenten van dit moment ook zijn.

’Keep on Truckin’

Namens team BIGtruck, Tim de Jong